Italia (Land) Plassholdere

Italien (svensk), Italy (engelsk)

Land (Eksterne data)

Stedtype
Inkludert i
Lisens
Navngivelse (CC BY) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.01.2015 13:11:44
Publisert
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country#it
Navn
Italia
Bokmål

Italien
Svensk

Italy
Engelsk

Kode
380
it
ita
Stedtype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i