AMANDA (1849)

Beskrivelse
AMANDA
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1849
Byggested: Brake, Tyskland
Ombygging: Ombygget 1872
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:38
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/cfd95423-435b-412b-a790-b264886591fc | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AMANDA
Bokmål

Beskrivelse
AMANDA
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1849
Byggested: Brake, Tyskland
Ombygging: Ombygget 1872
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
84 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mål
Tonnasje: 84 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
84
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1849 Brake, Tyskland
1849

-Tidsperiode
1849

--Tidligste tidspunkt
1849
-Datokommentar
1849
Bokmål

-Stedreferanse
Brake, Tyskland

--Sted (tekst)
Brake, Tyskland
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål