AJALON (1875)

Beskrivelse
AJALON
Nasjon: Norsk
Type: Skonnertbrigg
Byggeår: 1875
Byggested: Skånevik, Ryfylke, Norge
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:18
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/cd6323a3-8c43-490b-9671-ea3c6280b755 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AJALON
Bokmål

Beskrivelse
AJALON
Nasjon: Norsk
Type: Skonnertbrigg
Byggeår: 1875
Byggested: Skånevik, Ryfylke, Norge
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
74 1/2 cl
Bokmål

Skipstype
Historikk

Hjemsted:

Stavanger 1875-

Skipsfører:

E. Søiland 1875-77
H. Halvorsen 1877-

Eier:

Peder Sunde jr. m.fl. 1875-

Bokmål

Mål
Tonnasje: 74 1/2 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
74 1/2
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1875 Skånevik, Ryfylke, Norge
1875

-Tidsperiode
1875

--Tidligste tidspunkt
1875
-Datokommentar
1875
Bokmål

-Stedreferanse
Skånevik, Ryfylke, Norge

--Sted (tekst)
Skånevik, Ryfylke, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål