Jakobson, Martin (1887 - 1934) [et]

Jakobson, Martin (estonian)

Biographical Database of Estonian Photographers (Estonian Photographic Heritage Society)

Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
18/09/2017 17:27:19
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/bc205cde-1e03-47ef-9372-b53c7f56ce10 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jakobson, Martin
Estonian

First name
Martin
Estonian

Last name
Jakobson
Estonian

Birth
26.12.1887 Saaremaa, Torgu vald, Läbara küla, Lahtima talu
Püüa 2002, lk 75

-Time
26.12.1887
-Place reference
Saaremaa, Torgu vald, Läbara küla, Lahtima talu

--Place (text)
Saaremaa, Torgu vald, Läbara küla, Lahtima talu
Estonian
-Source
Püüa 2002, lk 75
Estonian
Death
30.04.1934 Kuressaare

-Time
30.04.1934
-Place reference
Kuressaare

--Place (text)
Kuressaare
Estonian
Life role
Photographer 1912 1934
Püüa 2002, lk 75

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1912 1934

--Earliest time
1912
--Latest time
1934
-Source
Püüa 2002, lk 75
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

isa - Laas Jakoson; ema - Eva Jakobson (sünd. Ahing)

Biograafia viide: Püüa 2002, lk 75,77

Estonian

Occupation
1906-1910 meremees; 1912-1934 fotograaf
Püüa 2002, lk 75

-Description
1906-1910 meremees; 1912-1934 fotograaf
Estonian

-Source
Püüa 2002, lk 75
Estonian
Activity
Töötas fotostuudios
1912-1925 Saaremaa, Kuressaare, Pikk 24 (endine A. Arro ateljee); 1926-1934 Saaremaa, Kuressaare, Lossi 20 (praegu Lossi 16);

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
1912-1925 Saaremaa, Kuressaare, Pikk 24 (endine A. Arro ateljee); 1926-1934 Saaremaa, Kuressaare, Lossi 20 (praegu Lossi 16);
Estonian

Pildistamistööd
Pildistas salaja 1919.a. Saaremaa mässu ohvreid ühishaua kõrval Upal. Konfiskeerimisest hoolimata mõned fotod säilisid.

-Type of activity
Pildistamistööd
Estonian

-Description
Pildistas salaja 1919.a. Saaremaa mässu ohvreid ühishaua kõrval Upal. Konfiskeerimisest hoolimata mõned fotod säilisid.
Estonian

Residence
-1906, 1910-1912 Saaremaa, Torgu vald, Läbara küla; 1912-1934 Saaremaa, Kuressaare
Püüa 2002, lk 77

-Description
-1906, 1910-1912 Saaremaa, Torgu vald, Läbara küla; 1912-1934 Saaremaa, Kuressaare
Estonian

-Source
Püüa 2002, lk 77
Estonian
Note
Kuressaare Vabatahtliku Tuletõrjeühingu toetajaliige, esperantoseltsi "Osilio" liige; Kuressaare-Triigi ja Kuressaare-Kihelkonna bussiliinide, autobussi, üüriauto ja mootorpurjeka "Saaremaa" kaasomanik

(Märkuste viide: Püüa 2002, lk 75-76)
Estonian

Topic
English

Swedish

Estonian

Danish

French


Spanish

Italian

Bulgarian

Catalan | Valencian

Lithuanian

DutchReference
Endel Püüa. Saaremaa fotograafid 1864-1940. Saaremaa Muuseumi toimetised, 2002. Lk 75-85
Estonian