ADINO (1874)

Beskrivelse
ADINO
Nasjon: Norsk
Type: Skonnertbrigg
Byggeår: 1874
Byggested: Skånevik, Norge
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/bbfe84cf-47a4-4a16-bdbe-e6b1b438066b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ADINO
Bokmål

Beskrivelse
ADINO
Nasjon: Norsk
Type: Skonnertbrigg
Byggeår: 1874
Byggested: Skånevik, Norge
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
86 cl
Bokmål

Skipstype
Historikk

Hjemsted:

Talgø, Stavanger 1874-

Skipsfører:

E. T. Larsen 1874-77

Eier:

E. T. Larsen 1874-

Bokmål

Mål
Tonnasje: 86 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
86
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1874 Skånevik, Norge
1874

-Tidsperiode
1874

--Tidligste tidspunkt
1874
-Datokommentar
1874
Bokmål

-Stedreferanse
Skånevik, Norge

--Sted (tekst)
Skånevik, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål