Riedel, Heinrich (1870 - 1932) [et]

Riedel, Heinrich (estonian)

Biographical Database of Estonian Photographers (Estonian Photographic Heritage Society)

Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/03/2018 22:00:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ba628b15-2959-48e4-8af1-d68d43bb31bf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Riedel, Heinrich
Estonian

First name
Heinrich
Estonian

Last name
Riedel
Estonian

Birth
1870
Liibek 2010, lk 138

-Time
1870
-Source
Liibek 2010, lk 138
Estonian
Death
1932 Tartu

-Time
1932
-Place reference
Tartu

--Place (text)
Tartu
Estonian
Life role
Photographer 1890? 1929
Liibek 2010, lk 152,226,228

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1890? 1929

--Earliest time
1890?
--Latest time
1929
-Source
Liibek 2010, lk 152,226,228
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Parent Of
Occupation
fotograaf

-Description
fotograaf
Estonian

Activity
Töötas fotostuudios
-1890- Jaani tn ja Lossi tn nurgal, maja nr 18/2, Tartu; Aleksandri tn 10, Tartu; 03.1896- Tartu (endine Th. Johni ateljee)
Liibek 2010, lk 138,152,226

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
-1890- Jaani tn ja Lossi tn nurgal, maja nr 18/2, Tartu; Aleksandri tn 10, Tartu; 03.1896- Tartu (endine Th. Johni ateljee)
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 138,152,226
Estonian
Pildistamistööd
Osales mitmel näitusel ja pälvis autasusid (hõbe- ja kuldmedalid); 1886 osales oma töödega Tartus Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi näitusel; 1897 osales Põltsamaa Eesti Põllumeeste Seltsi Põllumajandusnäitusel (sai seltsi kiituskirja); 1898 sai Tartu Maarja gildi medali; 1900, 1901 ja 1903 osales Tartus ning 1902 Riias toimunud näitusel

-Type of activity
Pildistamistööd
Estonian

-Description
Osales mitmel näitusel ja pälvis autasusid (hõbe- ja kuldmedalid); 1886 osales oma töödega Tartus Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi näitusel; 1897 osales Põltsamaa Eesti Põllumeeste Seltsi Põllumajandusnäitusel (sai seltsi kiituskirja); 1898 sai Tartu Maarja gildi medali; 1900, 1901 ja 1903 osales Tartus ning 1902 Riias toimunud näitusel
Estonian

Residence
-1890- Tartu
Liibek 2010, lk 138

-Description
-1890- Tartu
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 138
Estonian
Note
Pärast Th. Johni surma läks tema ateljee Riedeli valdusesse, ateljee avati ümberehitatuna, kuid endise (Th. John) nime all uuesti; Riedeli fotode aluspapi tagaküljel oli kujutatud selle hoone välisfassaadi, kus asus tema ateljee; 1877 pärineb Liivimaa Üldkasuliku ja Ökonoomilise Sotsieteedi medal, mida Riedel kasutas oma firma reklaamimisel, kuid mis oli tegelikult antud ateljee endisele omanikule Th. Johnile; (Oli sisse kantud "Eesti Foto-Almanaki" 1929. a kutseliste fotograafide nimistusse, ekslikult Riedel, M. Anne Ainz 15.07.2010). Riedeli ateljees töötas 1923. aastani allüürnikuna Voldemar Thomson 20.12.1894.a. luba nr. 9202 fotoateljee avamiseks.

(Märkuste viide: Liibek 2010, lk 152)
Estonian

Reference
Kaljula Teder, "Eesti fotograafia teerajajaid". Eesti Raamat, Tallinn, 1972.
Estonian

Postimees 23.07.1932
Estonian

Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian