Irland (Land) [sv] Plassholdere

Irland (svensk), Ireland (engelsk)

Stedtype
Inkludert i
Lisens
Navngivelse (CC BY) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.01.2015 13:17:23
Publisert
Status

URI
http://kulturarvsdata.se/resurser/aukt/geo/country#ie
Navn
Irland
Svensk

Ireland
Engelsk

Kode
372
ie
irl
Stedtype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Inkludert i