Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:33:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/94a86046-9260-45ad-b8f0-a0f39e3275da | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sprogis, Otto
Estonian

First name
Otto
Estonian

Last name
Sprogis
Estonian

Life role
Photographer 1917? ?

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1917? ?

--Earliest time
1917?
--Latest time
?
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

isa - Aleks

Estonian

Residence
1917 Valgamaa (end. Võrumaa), Taheva
Liivimaa kubermanguvalitsus, EAA.297.8.1081

-Description
1917 Valgamaa (end. Võrumaa), Taheva
Estonian

-Source
Liivimaa kubermanguvalitsus, EAA.297.8.1081
Estonian
Note
25.04.1917.a. palus luba fotostuudio avamiseks Taheva vallas ja pildustamiseks Valga- ning Võrumaal. Luba ei saanud.

(Märkuste viide: Liivimaa kubermanguvalitsus, EAA.297.8.1081)
Estonian