Fartygsmodeller och -klasser till Namn (Statens maritima museer) [sv]

Fartygsmodeller och -klasser till Namn (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
Ukjent
Status
05.06.2018 11:48:21
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
879
Innholdet oppdatert
19.11.2015 13:04:32
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Navn
Fartygsmodeller och -klasser till Namn
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
05.06.2018 11:48:21
Mappetype