Fartygsmodeller och -klasser till Namn (Statens maritima museer) [sv]

Fartygsmodeller och -klasser till Namn (Statens maritima museer) (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
Ukjent
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Navn
Fartygsmodeller och -klasser till Namn
Svensk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Dansk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Mappetype
Uuid
7a071380-4200-4f0e-91b9-18813d6c909f
ACL (rettigheter)
7a071380-4200-4f0e-91b9-18813d6c909f_SHARED
Ekstern systemliste
Bokmål

Svensk

Totalt antall poster
879

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Redaktør

Granskere