Entypebåt

Entypsbåt (svensk), One-design (engelsk)

Beskrivelse
A class of sailing yachts built from a standard design and identical in construction and rig. [en]
Bredere term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 11:05:30
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/87a9120c-9fd3-4b25-9685-5adb0207be14 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Entypebåt
Bokmål

Entypsbåt
Svensk

One-design
Engelsk

Beskrivelse
A class of sailing yachts built from a standard design and identical in construction and rig.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk
Uuid
87a9120c-9fd3-4b25-9685-5adb0207be14
ACL (rettigheter)
c43d8eba-030b-4542-b1ac-6a31a0ba6d00_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 11:05:30
Til vurdering root 18.02.2015 16:31:52

Samlingsterm
Nei
Plassholdere
Nei
Opprettet av
root
Opprettet
18.02.2015 14:24:40
Sist lagret
01.06.2015 11:05:30
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Publisert Kristina Berg (Tekniska museet) 01.06.2015 11:05:30
Til vurdering root 18.02.2015 16:31:52