ADJUVANS (1868)

Beskrivelse
ADJUVANS
Nasjon: Norsk
Type: Skonnert
Byggeår: 1868
Byggested: Hogganvik, Norge
Verft: Morten G. Magnus
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:12
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/6b387285-3d32-4820-8848-db032a1d90bb | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ADJUVANS
Bokmål

Beskrivelse
ADJUVANS
Nasjon: Norsk
Type: Skonnert
Byggeår: 1868
Byggested: Hogganvik, Norge
Verft: Morten G. Magnus
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Stavanger 1868-

Skipsfører:

E. M. Thorsen 1868-

Eier:

F. W. Døhring m.fl. 1868-

Bokmål

Bygget
1868 Hogganvik, Norge @ Morten G. Magnus
1868

-Tidsperiode
1868

--Tidligste tidspunkt
1868
-Datokommentar
1868
Bokmål

-Stedreferanse
Hogganvik, Norge @ Morten G. Magnus

--Sted (tekst)
Hogganvik, Norge @ Morten G. Magnus
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål