ALBATROS (1850)

Beskrivelse
ALBATROS
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1850
Byggested: Tangen, Tvedestrand, Norge
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:20
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/66bf90cf-d3dd-417f-97aa-d09a49108d2a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ALBATROS
Bokmål

Beskrivelse
ALBATROS
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1850
Byggested: Tangen, Tvedestrand, Norge
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
182 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Arendal 1850-
Narestø 1864

Farter:

Har rundet Kapp Horn

Skipsfører:

N. Chr. Olsen 1864

Eier:

A. Olsen m.fl. 1864, 1850-
N. Chr. Olsen 1864

Bokmål

Mål
Tonnasje: 182 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
182
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1850 Tangen, Tvedestrand, Norge
1850

-Tidsperiode
1850

--Tidligste tidspunkt
1850
-Datokommentar
1850
Bokmål

-Stedreferanse
Tangen, Tvedestrand, Norge

--Sted (tekst)
Tangen, Tvedestrand, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål