Armand, Frøydis (1949 - )

Scenekunst (Oslo Museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
Sist lagret
08.05.2017 15:20:05
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/5de6425b-87c6-4f4a-92b5-7799df219288 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Armand, Frøydis
Bokmål

Fornavn
Frøydis
Bokmål

Etternavn
Armand
Bokmål

Fødsel
1949

-Tidspunkt
1949
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Yrke
skuespiller

-Yrkesspecifikasjon
skuespiller
Bokmål