Polarområde

Polarområde (nynorsk), Polarområde (svensk)

Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Regionmuseene i Rogaland (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, Madli Hjermann
Lisens
Public Domain-Merket (PDM) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
17.12.2015 18:17:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/5bcbe8ce-f197-4f81-b2ce-2d219b81d863 | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Polarområde
Bokmål

Polarområde
Nynorsk

Polarområde
Svensk

Overordnet term