Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
September 18, 2017 5:26:56 PM CEST
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/5906a277-e8de-401b-b579-7b355c350562 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brinkmann
Estonian

Last name
Brinkmann
Estonian

Other name
Brinckmann Nimeteisendi allikas:Liibek 2010, lk 100,101

-Name
Brinckmann
Estonian

-Source
Nimeteisendi allikas:Liibek 2010, lk 100,101
Estonian
Life role
Photographer 1861 1862?
Liibek 2010, lk 99

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1861 1862?

--Earliest time
1861
--Latest time
1862?
-Source
Liibek 2010, lk 99
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
1861-1862 - ateljeefotograaf

-Description
1861-1862 - ateljeefotograaf
Estonian

Activity
Töötas fotostuudios
1861-1862 Brinkmann&Knaut, Postimajas, Lai tn, Tallinn
Liibek 2010, lk 99

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
1861-1862 Brinkmann&Knaut, Postimajas, Lai tn, Tallinn
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 99
Estonian
Residence
Tallinn
Liibek 2010, lk 101

-Description
Tallinn
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 101
Estonian
Note
06.1862 lõpetasid isikute pildistamise, sest päike langes nende ruumidesse ebasobivalt, kuid jätkasid kõigi teist tüüpi tellimuste täitmist (tõenäoliselt ümberpildistused)

(Märkuste viide: Liibek 2010, lk 100)
Estonian

Reference
Kaljula Teder, "Eesti fotograafia teerajajaid". Eesti Raamat, Tallinn, 1972.
Estonian

Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010.
Estonian