ADELPHI (1849)

Beskrivelse
ADELPHI
Nasjon: Norsk
Type: Skonnert
Byggeår: 1849
Byggested: Charlestown, England
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/3c3cce45-0720-4232-b963-fd8df3836377 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ADELPHI
Bokmål

Beskrivelse
ADELPHI
Nasjon: Norsk
Type: Skonnert
Byggeår: 1849
Byggested: Charlestown, England
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
70 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Fredrikshald

Skipsfører:

J. Wilse 1867-69

Eier:

Carl Dahl & J. Wilse 1867-69

Bokmål

Mål
Tonnasje: 70 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
70
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1849 Charlestown, England
1849

-Tidsperiode
1849

--Tidligste tidspunkt
1849
-Datokommentar
1849
Bokmål

-Stedreferanse
Charlestown, England

--Sted (tekst)
Charlestown, England
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål