ACTIV (1871)

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1871
Byggested: Risør, Norge
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:10
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/159cc5d5-9b77-49a1-a6f5-65f9620e84e5 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ACTIV
Bokmål

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1871
Byggested: Risør, Norge
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
171 brt
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mål
Tonnasje: 171 bruttoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
171
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1871 Risør, Norge
1871

-Tidsperiode
1871

--Tidligste tidspunkt
1871
-Datokommentar
1871
Bokmål

-Stedreferanse
Risør, Norge

--Sted (tekst)
Risør, Norge
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål