ALAGNA (1869)

Beskrivelse
ALAGNA
ex canadisk CITY OF HALIFAX
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1869
Byggested: Pugwash, Nova Scotia, Canada
Verft: Oulton
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:19
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/093ee2d6-17f1-4897-b7e3-b4591af431ba | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ALAGNA
Bokmål

Annet navn
CITY OF HALIFAX canadisk

-Navn
CITY OF HALIFAX
Bokmål

-Spesifisert
canadisk
Bokmål

Beskrivelse
ALAGNA
ex canadisk CITY OF HALIFAX
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1869
Byggested: Pugwash, Nova Scotia, Canada
Verft: Oulton
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:

Mål: 169,0 - 35,8 - 20,5
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Mål
Tonnasje: null

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
null
Lengde: 169,0 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
169,0
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bredde: 35,8 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
35,8
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Djupgående [sv]: 20,5 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
20,5
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bygget
1869 Pugwash, Nova Scotia, Canada @ Oulton
1869

-Tidsperiode
1869

--Tidligste tidspunkt
1869
-Datokommentar
1869
Bokmål

-Stedreferanse
Pugwash, Nova Scotia, Canada @ Oulton

--Sted (tekst)
Pugwash, Nova Scotia, Canada @ Oulton
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål