ACTIV (1832)

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1832
Byggested: Lübeck, Tyskland
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:09
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/04ddc84e-3ce8-4cc6-9d50-fd3e347269b6 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ACTIV
Bokmål

Beskrivelse
ACTIV
Nasjon: Norsk
Type: Brigg
Byggeår: 1832
Byggested: Lübeck, Tyskland
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
80 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mål
Tonnasje: 80 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
80
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1832 Lübeck, Tyskland
1832

-Tidsperiode
1832

--Tidligste tidspunkt
1832
-Datokommentar
1832
Bokmål

-Stedreferanse
Lübeck, Tyskland

--Sted (tekst)
Lübeck, Tyskland
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål