Mer informasjon [no]

KulturNav er et nettsted og en programvare – en såkalt Software as a Service (SaaS)- for å skape, forvalte og distribuere felles åpen terminologi og autoriteter, spesielt utviklet og tilpasset for museer og andre kulturarvsinstitusjoner.

KulturNav - egenskaper

 • Rik datamodell. Etablert datamodell basert på standarder som håndterer og lagrer mange ulike typer kulturkonsept på ett sted.
 • Flerspråklig. Flerspråklig datamodell og grensesnitt – med nordisk fokus.
 • Lenker begge veier. Lenker kulturkonsept i navet og ut mot andre etablerte ressurser.
 • Hent inn kulturkonsept. Importer etablerte standarder og autoritetsressurser med levende kobling tilbake til kilden.
 • Fleksibel forvaltningsmodell. Forvaltning kan skje i egen organisasjon eller delt mellom flere organisasjoner.
 • Samarbeid! Funksjoner for samhandling er innebygd. Du kan også samarbeide på tvers av sektorgrenser og engasjere andre brukergrupper.
 • Fleksibel skylagring eller egen server. Lagre kulturkonseptet ”i skyen” eller på egen server.
 • Lenkede åpne data. KulturNav publiserer lenkede åpne lisensierte data (LOD).
 • Åpent. Åpent for systemintegrasjon via API. Gode eksportmuligheter.
 • Fritt. Gratis i bruk, utviklet med åpen kildekode.

Datamodell

KulturNav lagrer data i en datamodell inspirert av datastrukturer som CIDOC CRM og Europeana EDM. Den interne datamodellen knyttes opp mot etablerte standarder når data representeres som lenkede data (i RDF/XML). Datamodellen er spesielt tilpasset til å håndtere kulturarvsrelaterte metadata.

Flerspråklighet

Brukergrensesnittet i versjon 1.2 støtter norsk (bokmål), svensk, finsk og engelsk. Datamodeller støtter egenskapsverdier på mange språk. Når svensk er valgt som grensesnittspråk så støttes blant annet registrering av egenskaper på minoritetsspråk samt de nordiske språkene.

Informasjon

Informasjonsinnholdet i form av terminologi og autoriteter er oppdelt i fire grunnkategorier:

 • Termer. Begreper som brukes som betegnelse, emneord eller klassifikasjon om f. eks et museumsobjekt. KulturNav inneholder f. eks en liste over Outline-begrep som kan brukes av alle museer.

 • Aktører. Personer og organisasjoner som har en rolle i kulturarvsinformasjonen som skapes. KulturNav inneholder f.eks en personliste med arkitekter som kan brukes av alle museer.

 • Plasser. Plasser og stedsnavn. KulturNav inneholder f.eks datasett med administrativ inndeling som kan brukes av alle museer.

 • Hendelser. Historiske hendelser og tidsperioder definert for bruk i museumssammenheng. KulturNav inneholder f.eks en liste over arkitektur- och designutstillinger.

Lenke egne data og bruk eksterne resurser

Du kan lenke og relatere dine kulturkonsept til andre data i KulturNav og lenke til etablerte ressurser, skape mappinger, på internett.
Finnes det allerede definert terminologi – f.eks etablerte vokabularer eller klassifikasjonssystem eller autoriserte personregistre – i andre system, kan informasjonen i svært mange tilfeller leses inn i KulturNav. Du kan bruke denne informasjonen i katalogisering i ditt eget system på samme måte som all annen informasjon fra KulturNav. En ekstern term som forvaltes i et annet system kalles en plassholder når den håndteres og forvaltes i KulturNav.

Fleksibel forvaltning

I KulturNav kan du selv skape og forvalte terminologi og autoriteter. KulturNav er da forvaltningssystem for dine metadata. Bare de som har rettigheter kan endre i dine data. I det praktiske arbeidet velger du om du vil arbeide på egen hånd eller om du vil samarbeide med andre om dataene. Datasett kan forvaltes felles av flere institusjoner. De kan også bygges opp og forvaltes i samarbeid med andre aktører utenfor sektoren som f.eks foreninger eller enkeltpersoner.

Tilrettelagt for samarbeid

I KulturNav er det enkelt, raskt og smidig å samarbeide om oppbygging og forvaltning av metadata. Alle innloggede brukere kan, om du selv ønsker, komme med forslag til nye poster og endringer og tillegg i allerede opprettede poster i dine datasett. Forslagene gis i samme skjema som du selv jobber i, forslagsstilleren velger fra samme metadata og følger samme regler som ved registrering. Du velger selv om forslagene skal aksepteres eller avslås.

Lagring av informasjon i skyen

Kulturnav.org er en tjeneste som driftes av KulturIT AS på egne servere. Vi har datasentre i Oslo, Lillehammer og Stockholm. Informasjonen som lagres i tjenesten eies av den forvaltende organisasjonen som også er ansvarlig for at informasjonen er korrekt og i henhold til lover og regler. Infrastrukturen – system og driftsmiljø – eies av KulturIT.

Åpent for bruk

Informasjon som publiseres i KulturNav kan leses inn og brukes i ditt museumssystem som tillegg til lokale lister som allerede finnes i databasen. I museumssystemet Primus er det funksjoner for å abonnere på informasjon fra KulturNav.
For andre systemer er det mulig å integrere mot KulturNavs informasjon via et API eller gjennom å lese inn informasjon som eksporteres fra KulturNav. Les mer om KulturNavs API og eksportmuligheter.
Innholdet i KulturNav publiseres på Digitalt Museum og åpner for allmenn tilgang til koblingene mellom objekter og konsept.

Fritt

Det er kostnadsfritt å bruke og forvalte informasjon i kulturnav.org.

Åpen kildekode

KulturNav er utviklet med åpen kildekode.

Mer info?