Archaeological Periods

Other languages: Arkeologiske perioder (norwegian bokmål), Arkeologiska perioder (Sverige) (swedish)

Periods

Description

Översiktslista med arkeologiska perioder som borde fungera som ett generellt dataset för periodindelning i Sverige. Baserad på: Statens historiska museer lista och den förädling av dessa data som gjorts i perio.do. Notera att dateringarna är svepande och generella.

Data är länkade mot periodkoncept i SHMM:s lista och Perio.do.

Status: Århundraden från och med 1500 har pekats om mot det generella [århundrade-datasete...

Översiktslista med arkeologiska perioder som borde fungera som ett generellt dataset för periodindelning i Sverige. Baserad på: Statens historiska museer lista och den förädling av dessa data som gjorts i perio.do. Notera att dateringarna är svepande och generella.

Data är länkade mot periodkoncept i SHMM:s lista och Perio.do.

Status: Århundraden från och med 1500 har pekats om mot det generella århundrade-datasetet. /2016-10-13 Ulf B. [sv]

Dataset
10/12/2020 12:27:06
In operation
Status
DCAT-AP DigitaltMuseum
Purpose

Arkeologiska perioder som tidskoncept att använda i länkning mot t ex arkeologisk undersökningsinformation. [sv]


URI
http://kulturnav.org/be3b9219-2694-450c-8303-89835477781c
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Archaeological Periods
English

Arkeologiske perioder
Norwegian bokmål

Arkeologiska perioder (Sverige)
Swedish

Description
Översiktslista med arkeologiska perioder som borde fungera som ett generellt dataset för periodindelning i Sverige. Baserad på: Statens historiska museer [lista](http://mis.historiska.se/rdf/period) och den förädling av dessa data som gjorts i [perio.do](http://n2t.net/ark:/99152/p0vn2fr). Notera att dateringarna är svepande och generella.

Data är länkade mot periodkoncept i SHMM:s lista och Perio.do.

Status: Århundraden från och med 1500 har pekats om mot det generella [århundrade-datasetet](/f989aaae-6b88-474b-afd2-01a1dff0f558). /2016-10-13 Ulf B.
Swedish

Content type
Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Purpose
Arkeologiska perioder som tidskoncept att använda i länkning mot t ex arkeologisk undersökningsinformation.
Swedish

Editorial note
De numeriska gränserna för periodens tidsintervall ändrades så att det inte förekommer överlapp mellan perioderna. Det betyder att en periodgräns mellan äldre och yngre bronsålder (500 f.Kr) efter ändringen (i ISO8601) blir så att äldre bronsålder slutar -500 (dvs 501 f.Kr.) och yngre bronsålder börjar -499 (dvs 500 f.Kr). /Ulf Bodin 2017-10-04
Swedish