3485 RØDTANGEN (Poståpneri) [no]

3485 RØDTANGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
23/10/2015 16:06:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ffee73fa-6914-49fc-af7c-987d45ce5fbc | RDF/XML | JSON-LD
Name
3485 RØDTANGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
RØDTANGEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1871
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/08/1982

-Time
31/08/1982
Code
3485
Type
Norwegian bokmål

History

RØDTANGEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Hurum prestegjeld, Buskerud fogderi, under Drammen postkontor, ble inntil videre underholdt i dampfartstiden fra 1.7.1871. Sirk. 14, 27.6.1871.

Poståpneriet fikk fra 1.1.1876 virksomhet hele året, og utenfor dampskipstiden med 3 ganger ukentlig bipostrute mellom Rødtangen og Holmsbo. Sirk. 27, 4.12.1875.

I 1890 lå poståpneriet trolig i Rødtangen Hotel hos losenken Tilla Andersen (poståpneriet brant ned).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

3485 RØDTANGEN postkontor C, under Drammen postkontor, ble lagt ned fra 1.9.1982. Ny postadresse: 3484 HOLMSBU. Sirk. 27, 18.8.1982.

I ølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tildelt først i 1877, av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3485)
Poståpnere/styrere:
Undertollbetj. Nicolai Carl Jensen 1.7.1871
Landh. Andreas Kjekstad 1.1.1891. Under perm i 1 år fra 5.3.1898 med Marie Olsen som midlertidig kst. Andreas Kjekstad kom muligens ikke tilbake. Marie Olsen fast tilsatt i 1899 (f. 1867)
Magdalene Braathen kst. 15.4.1928 (f. 1888)
Harald Wold 1.5.1962 (f. 1908)

Den først kjente årlige poståpnerlønnen var:
1895 1903 1913 1914 1917
Kr 160 200 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1871 31/08/1982

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1871 31/08/1982
--Earliest time
01/07/1871
--Latest time
31/08/1982
DigitaltMuseum
021166441152

-Id
021166441152
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål