Betalingsmidler (436) [no]

Betalingsmidler (norwegian bokmål), Betalningsmedel (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...alt som brukes i omsetning som alminnelig betalingsmiddel etter sin iboende verdi (f.eks. salt, husdyr, korn, skjell, metallbarrer, mynt); former for pengerepresentativer (f.eks. vareveksler, bankanvisninger); kredittpapirer (f.eks. statsbanksedler, privatbanksedler); pengesymboler (f.eks. skillemynt, skjellpenger, perlepenger); preging av mynt og myntverksteder; rett til å prege mynt og utstede sedler; falskmyntneri; etc. Se også: Valutamarked 457. Statlig pengeutstedelse og pengereguleri... ...alt som brukes i omsetning som alminnelig betalingsmiddel etter sin iboende verdi (f.eks. salt, husdyr, korn, skjell, metallbarrer, mynt); former for pengerepresentativer (f.eks. vareveksler, bankanvisninger); kredittpapirer (f.eks. statsbanksedler, privatbanksedler); pengesymboler (f.eks. skillemynt, skjellpenger, perlepenger); preging av mynt og myntverksteder; rett til å prege mynt og utstede sedler; falskmyntneri; etc. Se også: Valutamarked 457. Statlig pengeutstedelse og pengeregulering 652. Straff for falskmynteri 687. Mål og vekt 804. [no]
Last changed
16/08/2021 11:02:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ff5bb4f4-3416-4e08-9967-aa8eb5a001b0 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Betalingsmidler
Norwegian bokmål

Betalningsmedel
Swedish

Description
...alt som brukes i omsetning som alminnelig betalingsmiddel etter sin iboende verdi (f.eks. salt, husdyr, korn, skjell, metallbarrer, mynt); former for pengerepresentativer (f.eks. vareveksler, bankanvisninger); kredittpapirer (f.eks. statsbanksedler, privatbanksedler); pengesymboler (f.eks. skillemynt, skjellpenger, perlepenger); preging av mynt og myntverksteder; rett til å prege mynt og utstede sedler; falskmyntneri; etc. Se også: Valutamarked 457. Statlig pengeutstedelse og pengeregulering 652. Straff for falskmynteri 687. Mål og vekt 804.
Norwegian bokmål

Allt som används vid omsättning som allmänt betalningsmedel efter sitt inneboende värde (ex. salt, boskap, spannmål, snäckskal, metalltenar eller mynt); Typer av penningrepresentativ (ex. varuväxlar, bankanvisningar); Kreditpapper (ex. riksbankssedlar, privatbankssedlar); Mynttecken (ex. skiljemynt, snäckpengar, pärlpengar); Myntprägling och myntverk; Rätten att slå mynt och utge sedlar; Falskmyntning;
Swedish

Code
436
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Narrower concept