Eid kyrkje, Rauma (Kirke) [no]

Other languages: Eid kyrkje, Rauma (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:41
02/03/2024 06:13:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fdd474d5-abe9-4a2f-b96a-3abfc96db6b1 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Eid kyrkje, Rauma
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1797
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Eide (Gard) [no], 1539-144/62 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
1539-144/62
Norwegian bokmål
Rauma (Kommune) [no], Skeiskoten 34, 6350 [no], Eid og Holm sokn (08050106), Indre Romsdal prosti, Møre bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Skeiskoten 34, 6350
Norwegian bokmål

-Place (text)
Eid og Holm sokn (08050106), Indre Romsdal prosti, Møre bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
62.58968, 7.49729, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
62.58968
-Longitude (Easting)
7.49729
-Precision
5
Events
-Timespan
1797
--Earliest time
1797
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
153900201

-Id
153900201
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1954

-Id
1954
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84061-1

-Id
84061-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
180827285

-Id
180827285
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
1539-144/62
-Id
1539-144/62
-System
Gnr Bnr