Resvoll-Holmsen, Hanna Marie (1873 - 1943) [no]

Other languages: Resvoll-Holmsen, Hanna Marie (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/10/2022 10:28:53
02/03/2024 01:13:16
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/fd73b2cb-946b-4c63-9252-6fffa98f3113 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Resvoll-Holmsen, Hanna Marie
Norwegian bokmål

First name
Hanna Marie
Norwegian bokmål

Last name
Resvoll-Holmsen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
11/09/1873

-Time
11/09/1873
Death
13/03/1943

-Time
13/03/1943
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Vågå 11.09.1873, død i Oslo 13.03.1943. Datter av Hans Resvoll og Julie Marie Deichman. gift l) med Dieset. 2) i Tromsø 13.7.1909 med statsgeolog Gunnar Holmsen (1880-1976). Botaniker, dosent i plantegeografi 1921-38. Dyktig amatørfotograf, en av de første naturforskere som tok i bruk farvefotografering i Norge. I Øst-Finnmark fotograferte hun så tidlig som 1909. Farvefotografier fra før 1910, bl.a. fra Svalbard er tatt vare på av hennes mann og etter hans død av en av sønnene. Endel av fotografiene fra Øst-Finnmark 1909 er i NF.

Virkested:
1910 ca-0000: Svalbard
1910 ca-0000:Øst-Finnmark
1921-0000: Oslo
1910 ca-0000: Tromsø

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Same as (internal)
Replaces
Resvoll-Holmsen, Hanna (1873 - 1943)
Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norske fotosamlinger, 1989
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2353

-Id
2353
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008299

-Id
021036008299
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
416B03B8-5E07-44B6-BA2C-2FA59627A4F9

-Id
416B03B8-5E07-44B6-BA2C-2FA59627A4F9
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål