Sveriges kyrkor [sv]

Other languages: Sveriges kyrkor (swedish)

Bygninger og miljøer [no]

Description

Datasetet innehåller ett urval av data kring kyrkor (byggnader) hämtade från Riksantikvarieämbetet som GeoPackage (hämtad 2023-08-08) som kompletterats av information om byggnaden från K-samsök (hämtad 2023-08-14) och Wikidata (hämtad 2023-08-09). [sv]

01/06/2024 08:13:40
05/07/2024 07:28:57
Beta
Status
DigitaltMuseum

URI
http://kulturnav.org/fcb4d6ed-2ca6-4edb-bb27-d4249ae5a47d
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 3620 hits.
Name
Sveriges kyrkor
Swedish

Description
Datasetet innehåller ett urval av data kring kyrkor (byggnader) hämtade från [Riksantikvarieämbetet](https://pub.raa.se/) som GeoPackage (hämtad 2023-08-08) som kompletterats av information om byggnaden från K-samsök (hämtad 2023-08-14) och Wikidata (hämtad 2023-08-09).
Swedish

Content type
Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
Norwegian bokmål