Åsen (Forlatt sted) [no]

Åsen (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/fc527304-65b0-405e-b1a0-a3f3dcb45624 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Åsen
Norwegian bokmål

Alternative name
Åsen
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.40506, 9.07104, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.40506
-Longitude (Easting)
9.07104
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
773079

-Id
773079
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål