Gjerde kyrkje, Etne (Kirke) [no]

Other languages: Gjerde kyrkje, Etne (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:39:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fc32d5c7-bb72-4c99-90df-b411c0c2cd54 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Gjerde kyrkje, Etne
Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1676
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
Etne (Kommune) [no], Gjerdsvegen 2, 5590 [no], Etne sokn (07050206), Sunnhordland prosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Gjerdsvegen 2, 5590
Norwegian bokmål

-Place (text)
Etne sokn (07050206), Sunnhordland prosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Gjerde (Gard) [no], 4611-9/219 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4611-9/219
Norwegian bokmål
Geodata
59.66411, 5.93483, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.66411
-Longitude (Easting)
5.93483
-Precision
5
Events
-Timespan
1676
--Earliest time
1676
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
121100201

-Id
121100201
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2787

-Id
2787
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84250-2

-Id
84250-2
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
173607229

-Id
173607229
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4611-9/219
-Id
4611-9/219
-System
Gnr Bnr