8860 Nytt TJØTØ (Poståpneri) [no]

Other languages: 8860 Nytt TJØTØ (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:38:46
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fbbf8bc8-3581-495e-b6f2-60e0b7c3ca6c | RDF/XML | JSON-LD
Name
8860 Nytt TJØTØ
Norwegian bokmål

Alternative name
Nytt TJØTØ
Norwegian bokmål

TJØTTA
Norwegian bokmål

Establishment
13/02/1856 Alstahaug (Kommune) [no], , ,

-Time
13/02/1856
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
8860
Type
Norwegian bokmål

History

Nytt TJØTØ poståpneri, i Tjøtø prestegjeld, Helgeland fogderi, under Nordland postkontor (Namsos fra 1866), ble opprettet ved Kgl.res. 13.2.1856, med virksomhet fra 1.7.1856 for den tid da Postvesenets skip går på Finmarken og når båtposten er i gang mellom Nordland postkontor og Tromsø. Sirk. 6, 28.7.1856.
Samtidig fikk det tidligere Tjøtø poståpneri navnet Alstadhaug.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet TJØTTA.

Poståpneriet ble fra 1.7.1910 lagt under Sandnessjøen postkontor. Sirk. 31, 29.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 310 og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type medstenskrift bokstaver.

(8860)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger Ole Mikal Ingebretsen 1.7.1856.
Frk. Dorothea Ingebretsen 12.10.1889 (f. 1860).
Telefonstyrer Laura Olsen 1.2.1927 (f. 1882).
Alexander Caurin Erichsen 1.5.1947 (f. 1920).
Hildegard Jenssen (Skoglund) 1.10.1965 (f. 1940).
Postbud Jens Gogstad Jenssen 1.11.1970 (f. 1943).
Hervor Arntzen kst. 1.8.1972 .
Posteksp. Rolf Kristiansen 1.11.1976 (f. 1955).
Posteksp. Bernt Oskar Kristiansen 1.8.1978 (f. 1942). Han styrte Lyngåsen postkontor C, 8800 Sandnessjøen, i tiden 1.11.1978--31.8.1979.
Vikarer fra 1.11.1978.
Posteksp. Bernt Oskar Kristiansen tilbake fra 1.9.1979 (f. 1942).
Kontorasp. Brita Vistnes 1.1.1982 (f. 1944).
Dagrun Runderaas vikar fra 1.9.1986.
Landpostbud Knut Meisfjord 1.2.1992 (f. 1949).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1856 1866 1873 1874 1880 1898 1905 1914 1917
Spd. 16 32 40 50
Kr 300 480 600 650 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstilleg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 13/02/1856 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
13/02/1856 ?
--Earliest time
13/02/1856
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443601

-Id
021166443601
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål