Negativ avtrykk [no]

Negativ avtrykk (norwegian bokmål), Negativ avtryck (swedish), Negativavtrykk (norwegian nynorsk)

Teknikk/medium, Type: Behandling (A.2.12.1.F) [no]

Last changed
15/09/2021 09:29:47
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fbb3e20d-1c4d-400b-a30f-2f73052b4cc8 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Negativ avtrykk
Norwegian bokmål

Negativ avtryck
Swedish

Negativavtrykk
Norwegian nynorsk

Web reference