Lauritzen, Holger (1876 - 1951) [sv]

Lauritzen, Holger (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Lauritzen, Holger Kjeldgaard, bankdirektör, Sthlm, f. i Ottarp, Malmöh. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:40:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fba3cdca-394e-4ec0-bed8-7182327f4666 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lauritzen, Holger
Swedish

First name
Holger
Swedish

Last name
Lauritzen
Swedish

Title
bankdirektör

-Title
bankdirektör
Swedish
Description
Lauritzen, Holger Kjeldgaard, bankdirektör, Sthlm, f. i Ottarp, Malmöh.
Swedish

Birth
01/11/1876

-Time
01/11/1876
Death
1951

-Time
1951
Biography

Lauritzen, Holger Kjeldgaard, bankdirektör, Sthlm, f. i Ottarp, Malmöh. 1., 1/11/76 av stiveter. Lauritz L. o. Christiane Thestrup; stud:ex. 93, e. o. tj:m. i riksbankens. avd:kont. i Malmö 95-98, tj:m. i Malmö sparbk 98, verkst. dir. där 07-12, verkst. dir. i skand. kred:ab. i Malmö 13, i Sthlm 19, ordf. i styr. f. ab. Arsenalen, styr:led. i Skellefteå gruv- ab., ab. Klippans finpapprbruk, Lessebo ab. m. fl. Gm. (05) Thyra Murman, f. 79, dtr av grossh. C. Th. M. o. Augusta Öhberg. (Svensk Biografisk handbok, 1933). Einar Lauritzen är son till Holger och Thyra.

Swedish

Son [sv]
Lauritzen, Einar

-Heading
Son
Swedish

-Text
Lauritzen, Einar
Swedish
Carlotta-SMVK
3213075

-Id
3213075
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461644
-Id
021037461644
-System
DigitaltMuseum