Battle of Kjølberg Bridge (1814)

Other languages: Slaget vid Kjölbergs bro (swedish)

Krig och slag (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Slaget vid Kjölbergs bro den 14 augusti 1814 var ett slag mellan Sverige och Norge under Fälttåget mot Norge. Striden slutade med svensk seger vilket föranledde vapenvila och de förhandlingar som föregick Konventionen i Moss. Slaget kom att bli den sista krigsdagen i den svenska krigshistorien. [sv]
Event type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
Last changed
23/11/2016 08:56:44
24/02/2024 06:04:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/faf31a6b-6831-4625-b9cf-b94e9c2eb452 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Battle of Kjølberg Bridge
English

Slaget vid Kjölbergs bro
Swedish

Description
Slaget vid Kjölbergs bro den 14 augusti 1814 var ett slag mellan Sverige och Norge under Fälttåget mot Norge. Striden slutade med svensk seger vilket föranledde vapenvila och de förhandlingar som föregick Konventionen i Moss. Slaget kom att bli den sista krigsdagen i den svenska krigshistorien.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Timespan
14/08/1814 - 14/08/1814

-Earliest time
14/08/1814
-Latest time
14/08/1814
Event type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Ericson Wolke, Lars & Hårdstedt, Martin. Svenska slagfält. Wahlström & Widstrand förlag.
Swedish

Sundberg, Ulf (1998). Svenska krig 1521-1814. Stockholm : Hjalmarson & Högberg.
Swedish

DigitaltMuseum
029996972756
-Id
029996972756
-System
DigitaltMuseum