6856 SOGNDAL (Poståpneri) [no]

Other languages: 6856 SOGNDAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:38:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fa12d753-6bfc-49db-9da3-6e9b38fd34b0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
6856 SOGNDAL
Norwegian bokmål

Alternative name
SOGNDAL
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
12/01/1841
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
6856
Type
Norwegian bokmål

History

SOGNDAL poståpneri, i Sogndal prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 12.1.1841. Poståpneriet kom muligens i virksomhet i februar--mars 1841. (Portotakst dit ble utsendt 27.2.1841.)

Fra poststedsfortegnelsen 1849 er navnet endret til SOGNDAL I SOGN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk.32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen tilbakeført under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

SOGNDAL I SOGN poståpneri ble fra 1.2.1959 omgjort til postkontor. Sirk. 2, 22.1.1959.

Fra 1.9.1972 ble navnet endret til bare SOGNDAL. Sirk. 27, 10.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk postkontoret fra 1.11.1973 status av POSTKONTOR A. Sirk. 41, 31.10.1973.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SOGNDAL nytt postnr 6856. Fra samme tidspunkt fikk postboksadressatene under postkontoret 6856 SOGNDAL tildelt postnr 6851 (postboksnr 1--200), postnr 6852 (postboksnr 201--400) og postnr 6853 (postboksnr 401--600).

Poståpneriet fikk først tildelt 3-rings kassasjonsstempel nr 272 (ca 1855/56) og fikk tilsendt datostempel den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(5800 / 6856)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Den/de første som ordnet med posten, er ukjente.
Proprietær H. Irgens 15.5.1848.
Skolelærer Anfind Refsdal 1.2.1867.
Søren Foss kst. 1.11.1868, fast 1.1.1869.
Frk. Inga Thorp 1.1.1904.
Kontorist Ola Bondevik 1.1.1910 (f.1872).
Halvard I Husum 1.8.1939 (f. 1891). Under sykdom fra 20.6.1944 med Ivar Falck Husum og i tiden 16.7.1944--16.9.1948 med Margit Lidal som vikarer.
Avd.sjef Karl Jenssen Nesset 1.2.1959 (f.1901).
Avd.sjef Paul Sigve Stautland 1.2.1971 (f.1924).
Avd.leder Kåre Gundersen vikar fra 1.11.1985 (f.1927).
Avd.leder Kåre Ivar Aasen vikar fra 1.12.1988 (f.1932), fast 1.2.1991.
Postmester Marit Åretun 1.7.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1841 1848 1866 1872 1877 1881 1887 1894 1900 1909 1917
Spd. 8 12 42 72
Kr 420 480 580 720 800 1000 1300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 12/01/1841 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
12/01/1841 ?
--Earliest time
12/01/1841
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442744

-Id
021166442744
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål