Bekkjarvik kyrkje (Kirke) [no]

Other languages: Bekkjarvik kyrkje (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:38:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f93ed719-713a-43d5-b965-0779fe2e670f | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Bekkjarvik kyrkje
Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1895
-Earliest period
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference

Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk
Located at
Austevoll (Kommune) [no], Bekkjarvik 114, 5397 [no], Austevoll sokn (07021501), Fana prosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Bekkjarvik 114, 5397
Norwegian bokmål

-Place (text)
Austevoll sokn (07021501), Fana prosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Bekkervik (Gard) [no], 4625-67/36 [no],

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4625-67/36
Norwegian bokmål
Geodata
60.00318, 5.20236, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.00318
-Longitude (Easting)
5.20236
-Precision
5
Events
-Timespan
1895
--Earliest time
1895
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
124400301

-Id
124400301
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
1449

-Id
1449
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Bygningsnummer Matrikkelen
175434747

-Id
175434747
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4625-67/36
-Id
4625-67/36
-System
Gnr Bnr