2486 ELVAAL (Poståpneri) [no]

Other languages: 2486 ELVAAL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f882a516-fc6c-48fd-9b18-c7483cec2067 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2486 ELVAAL
Norwegian bokmål

Alternative name
ELVAAL
Norwegian bokmål

Establishment
01/10/1898 Rendalen (Kommune) [no], , ,

-Time
01/10/1898
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
28/02/1998

-Time
28/02/1998
Code
2486
Type
Norwegian bokmål

History

ELVAAL poståpneri, i Øvre Reendalen herred, Nordre Østerdalen fogderi, under Hamar postktr., ble underholdt fra 1.10.1898, i postruten Unset -- Øvre Reendalen. Sirk. 34, 29.9.1898.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ELVÅL.

Poståpneriet ble fra 1.10.1918 lagt under Elverum postktr. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.8.1960 lagt under Tynset postktr. Sirk. 18, 30.6.1960.

Fra 1.8.1972 igjen under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2532 ELVÅL ble lagt ned fra 1.3.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 12.2.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk ELVÅL nytt postnr 2486.

Fra 1.10.2000 endret 2486 ELVÅL postadressen til 2485 RENDALEN. -- Kilkde: Posten salg og distribusjon.

(2532 / 2486)
Poståpnere/styrere:
Skomaker Andreas Moe 1.10.1898.
Herredskass. K. Ellevold 1.7.1899 (f.1859).
Handelsbest. John K. Ellevold kst. 1.1.1928 (f.1897).
Anna Ellevold midlt. 16.5.--11.11.1928.
J. K. Ellevold 11.11.1928 (f.1897, død 28.12.1957).
Karenus J. Ellevoll midlt. 1.5.1958, kst. 1.8.1958 (f.1928).

Poståpneren var ulønnet av Pv. i de 3 første år. Årlig lønn:

1901 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 120 150 200 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/10/1898 28/02/1998

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/10/1898 28/02/1998
--Earliest time
01/10/1898
--Latest time
28/02/1998
DigitaltMuseum
021166440783

-Id
021166440783
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål