sjøstøvel [no]

sjøstøvel (norwegian bokmål), sjøstøvel (norwegian nynorsk)

Nomenklatur for drakt (Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt) [no]

Description
Støvel brukt til sjøs. Kan omfatte støvler av ulike høyder brukt av fiskere. [no]
Broader concept
Dataset owner
Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
post@bunadogfolkedrakt.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
09/11/2020 15:54:33
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/f7cda16c-382e-44d4-bf9b-2cc30825bfb1 | RDF/XML | JSON-LD
Label
sjøstøvel
Norwegian bokmål

sjøstøvel
Norwegian nynorsk

Description
Støvel brukt til sjøs. Kan omfatte støvler av ulike høyder brukt av fiskere.
Norwegian bokmål

Støvel brukt til sjøs. Kan omfatte støvlar av ulike høgder brukte av fiskarar.
Norwegian nynorsk

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Norwegian nynorsk

Broader concept
English
     footwear - Name
English
          boot (footwear) - Name
English

Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Related concept
Norwegian bokmål

Norwegian nynorsk

Reference
Trætteberg, Gunvor Ingstad 1999: Skinnhyre og sjøklær. Fiskerbondens utrustning på 1700- og 1800-tallet, Landsbruksforlaget, s.99 f.
Norwegian bokmål