9420 LUNDENES (Poståpneri) [no]

9420 LUNDENES (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:52:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f744aaf9-a32e-481b-ae6f-18413f85544c | RDF/XML | JSON-LD
Name
9420 LUNDENES
Norwegian bokmål

Alternative name
LUNDENES
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1892

-Time
01/07/1892
Termination
29/09/1998

-Time
29/09/1998
Code
9420
Type
Norwegian bokmål

History

LUNDENES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Trondenes herred, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1892. Sirk. 18, 5.7.1892.

Poståpneriet ble fra 1.10.1902 lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Navnet ble fra 1.7.1908 endret til LUNDENES I SENJEN. Sirk. 34, 24.6.1908.

Fra 1.10.1921 endret til LUNDENES I SENJA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.4.1942 igjen til bare LUNDENES. Sirk. 11, 19.3.1942.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9420 LUNDENES ble nedlagt fra 30.9.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen av postkontoret. Sirk. 16, 3.9.1998.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9420)
Poståpnere/styrere:
Lærer, gårdbr. og ds.eksp. Peder Christian Aronsen Lunde 1.7.1892 (f. 1852).
Anton Heggelund Hansen Lunde 1.7.1922.
Ds.eksp. og gårdbr. Johan Heide 1.10.1925 (f. 1882, død 12.4.1952).
Landpostbud og ds.eksp. Kristian Heide midlertidig fra 12.4.1952, fast 1.12.1952 (f. 1912).
Posteksp. Trude Hansen 1.7.1980 (f. 1956).

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1899 kr 150,-, i 1908 kr 200,-, i 1913 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1892 29/09/1998

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1892 29/09/1998
--Earliest time
01/07/1892
--Latest time
29/09/1998
DigitaltMuseum
021166443873

-Id
021166443873
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål