Brodins varv (Varv) [sv]

Brodins varv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:36:06
22/01/2022 08:54:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f644ff8d-555e-489b-8fc4-dd926f2d6c39 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Brodins varv
Swedish

Alternative name
Brodins Skeppsvarf
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1849

-Time
1849
Termination
1909

-Time
1909
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Brodins skeppsvarv grundades som Brodins Skeppsvarf 1849 av Olof Brodin den yngre (-1867). Han hade arbetat som konstruktör hos Lars August Bång (1806-53), som drev Gävle stads norra varv. 1849 etablerade han sig som egen skeppsbyggmästare på Fiskarevarvet på södra sidan av Gavleån.
Efter Olof Brodins död övertog Olof August Brodin (1867-1909) varvet. Det drevs till storstejken 1909, varefter det lades ned. Brodins varv tillverkade närmare 200 fartyg under perioden 1867-1909.

Swedish

Reference
wikipedia
Swedish

DigitaltMuseum
021166454691
-Id
021166454691
-System
DigitaltMuseum