2487 UNDSET (Poståpneri) [no]

Other languages: 2487 UNDSET (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f52f78f7-e038-4780-a5af-c40598e363a5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2487 UNDSET
Norwegian bokmål

Alternative name
UNDSET
Norwegian bokmål

Establishment
16/07/1884 Rendalen (Kommune) [no], , ,

-Time
16/07/1884
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
28/02/1998

-Time
28/02/1998
Code
2487
Type
Norwegian bokmål

History

UNDSET poståpneri, i Øvre Rendalen herred, Nordre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1883 og 16.7.1884, med virksomhet fra 15.8.1884 og med 2 ganger ukentlig bipostrute til/fra Rendalen poståpneri. Sirk. 13, 11.8.1884.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Navnet ble ifølge poststedsfortegnelsen 1891 skrevet UNSET.

Fra 1.10.1918 ble poståpneriet lagt under Elverum postkontor. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.8.1960 lagt under Tynset postkontor. Sirk. 18, 30.6.1960.

Fra 1.8.1972 igjen lagt under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2533 UNSET ble lagt ned fra 1.3.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 12.2.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk UNSET nytt postnr 2487.

Fra 1.10.2000 fikk 2487 UNSET ny postasdresse 2485 RENDALEN. -- Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2533 / 2487)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. E. Skanche 15.8.1884.
Gårdbr. Gjermund Pedersen Grindflæk 1.4.1885 (f. 1858).
P. K. Grindflæk 1.4.1922.
Gårdbr. M. Romenstad 1.7.1925.
Helga Romenstad kst. 1.1.1930 (f. 1888).
Maja Broen midlertidig fra 16.5.1945.
Nille Broen midlertidig fra 1.8.1946, fast 1.9.1947 (f. 1904).
Poststyrer (vikar) Johanne Marie Bergset kst. fra 1.2.1977 (f. 1939).

Årlig poståpnerlønn var i 1884 kr 30,-, i 1887 kr 60,-, i 1895 kr 120,-, i 1902 kr 160,-, i 1909 kr 250,-, i 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 450,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 16/07/1884 28/02/1998

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
16/07/1884 28/02/1998
--Earliest time
16/07/1884
--Latest time
28/02/1998
DigitaltMuseum
021166440784

-Id
021166440784
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål