Maré, Rolf de (1888 - 1964) [sv]

Maré, Rolf de (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Balettchef, konstsamlare, museidirektör. Skapade och ledde Svenska baletten (Ballets Suédois) med hemvist på Théâtre des Champs-Élysées i Paris 1920-25. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
10/02/2022 15:38:11
25/06/2022 05:25:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f4909308-7e95-49b9-995e-9c0924148443 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Maré, Rolf de
Swedish

First name
Rolf de
Swedish

Last name
Maré
Swedish

Title
museichef

-Title
museichef
Swedish
Description
Balettchef, konstsamlare, museidirektör. Skapade och ledde Svenska baletten (Ballets Suédois) med hemvist på Théâtre des Champs-Élysées i Paris 1920-25.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1888

-Time
1888
Death
1964

-Time
1964
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish


Finnish
Biography

Balettchef, konstsamlare, museidirektör. Skapade och ledde Svenska baletten (Ballets Suédois) med hemvist på Théâtre des Champs-Élysées i Paris 1920-25. Mobiliserade till uppsättningarna framstående kompositörer, författare och målare bl a Nils von Dardel och Ferdinand Léger. Som danskonstnärer framträdde Jean Börlin och Carina Ari. de Maré lyckades skapa en framgång som åtminstone för en tid ställde Diaghilevs ryska balett i skuggan. Åren 1924 - 27 var han chef för Théatre Comédie et Studio des Champs-Élysées, Paris. Till minnet av balettens koreograf Jean Börlin, invigde de M. i Paris 1931 Archives Internationales de la Dance. Det första offentliga biblioteket för danskonst. de M. var led. av styr. för Stockholmsutställningen 1930. Under vidsräckta resor, bl a i den ostindiska övärlden studerade han dansen som konstform. Sina saml. därifrån och från Svenska baletten, donerade han 1950 som grundplåt, till det i Stockholm då inrättade Dansmuseet. Son till hovmarskalken Alfred Henrik de Maré och grevinnan Ellen von Hallwyl-Roosval. /US

Swedish

-Occupation

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

-Employed as
Museidirektör
Swedish
Verksam vid organisation [sv]
Dansmuseet

-Heading
Verksam vid organisation
Swedish

-Text
Dansmuseet
Swedish
Carlotta-SMVK
1127949

-Id
1127949
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461753
-Id
021037461753
-System
DigitaltMuseum