Lenin, Vladimir (1870 - 1924) [sv]

Lenin, Vladimir (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Vladimir Lenin, född i Gorki, ledare för bolsjevikpartiet och kom efter oktoberrevolutionen att bli ordförande i Folkkommissariernas råd (Sovnarkom) i Ryska SFSR 1917-1924, som tillsammans med tre andra sovjetrepubliker bildade en socialistisk union 1922; Sovjetunionen. Mellan åren 1919 till 1920 ökade antalet inspärrade i arbetsläger och koncentrationsläger från 16 000 till 70 000 personer. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:40:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f3a4aa26-e8d1-4d07-967c-a0d47392a17f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lenin, Vladimir
Swedish

First name
Vladimir
Swedish

Last name
Lenin
Swedish

Title
grundareavleninismen

-Title
grundareavleninismen
Swedish
marxistiskteoretiker

-Title
marxistiskteoretiker
Swedish
politiker

-Title
politiker
Swedish
Description
Vladimir Lenin, född i Gorki, ledare för bolsjevikpartiet och kom efter oktoberrevolutionen att bli ordförande i Folkkommissariernas råd (Sovnarkom) i Ryska SFSR 1917-1924, som tillsammans med tre andra sovjetrepubliker bildade en socialistisk union 1922; Sovjetunionen. Mellan åren 1919 till 1920 ökade antalet inspärrade i arbetsläger och koncentrationsläger från 16 000 till 70 000 personer.
Swedish

Birth
10/04/1870

-Time
10/04/1870
Death
21/01/1924

-Time
21/01/1924
Nationality
Biography

Vladimir Lenin, född i Gorki, ledare för bolsjevikpartiet och kom efter oktoberrevolutionen att bli ordförande i Folkkommissariernas råd (Sovnarkom) i Ryska SFSR 1917-1924, som tillsammans med tre andra sovjetrepubliker bildade en socialistisk union 1922; Sovjetunionen. Mellan åren 1919 till 1920 ökade antalet inspärrade i arbetsläger och koncentrationsläger från 16 000 till 70 000 personer. År 1918 skapas de första koncentrationslägren för att där hålla vilka regimen ansåg som sina fiender. På initiativ av Lenin, Trotskij och Dzerzjinskij togs första stegen att återupprätta de så kallade "katorgas" som använts under Tsarryssland mot politiska fångar och brottslingar, där man dömdes till straffarbete. I Sovjetryssland benämnde man systemet GULAG. (wikipedia, nationalencyklopedin)

Swedish

Residence
, , Ryssland [sv]

-Place reference
, , Ryssland [sv]
--Place (text)
Ryssland
Swedish
Geografiskt namn [sv]
Sovjetunionen

-Heading
Geografiskt namn
Swedish

-Text
Sovjetunionen
Swedish
Carlotta-SMVK
1551296

-Id
1551296
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461656
-Id
021037461656
-System
DigitaltMuseum