Norenius, Johan Erik (1867 - 1934) [sv]

Norenius, Johan Erik (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Johan Erik Norenius, född 22 november 1867, död 18 september 1934, var en svensk missionär och präst. Norenius blev teologie kandidat i Uppsala 1895, prästvigdes 1896 och anställdes samma år i svenska kyrkans missionstyrelses tjänst för missionsarbete i Sydafrika, där han kom att värka vid Oscarsberg (Rorke’s Drift), Dundee och i Johannesburg. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:24
07/12/2019 05:12:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f2c262bc-cfa3-4f1e-bbd3-80a4861e2897 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Norenius, Johan Erik
Swedish

First name
Johan Erik
Swedish

Last name
Norenius
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
präst

-Title
präst
Swedish
Description
Johan Erik Norenius, född 22 november 1867, död 18 september 1934, var en svensk missionär och präst. Norenius blev teologie kandidat i Uppsala 1895, prästvigdes 1896 och anställdes samma år i svenska kyrkans missionstyrelses tjänst för missionsarbete i Sydafrika, där han kom att värka vid Oscarsberg (Rorke’s Drift), Dundee och i Johannesburg.
Swedish

Wikipedia

Birth
1867

-Time
1867
Death
1934

-Time
1934
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Biography

Johan Erik Norenius, född 22 november 1867, död 18 september 1934, var en svensk missionär och präst. Norenius blev teologie kandidat i Uppsala 1895, prästvigdes 1896 och anställdes samma år i svenska kyrkans missionstyrelses tjänst för missionsarbete i Sydafrika, där han kom att värka vid Oscarsberg (Rorke’s Drift), Dundee och i Johannesburg. 1912 blev Norenius missionsstyrelsens ombud i Sydafrika och 1924 prost. Norenius har bland annat utgett Bland zuluer och karanger (2 band, 1924-25). (Wikipedia, läst 2017-05-02) N. var missionär i Johannesburg 1902-07 samt kyrkoherde i den av svenskar och finländare sistn. år grundade Gustav-Adolfsförs. i Johannesburg 1907-11. 1914-22 och 1931-34. N. medverkade till konstituerandet av den lutherska zulukyrkan 1924. Bror till Lars Peter Norenius, missionär. /US

Swedish

Activity
KwaZulu-Natal

-Place reference
KwaZulu-Natal
--Place (text)
KwaZulu-Natal
Swedish
Sydafrika

-Place reference
Sydafrika
--Place (text)
Sydafrika
Swedish
Syskon [sv]
Norenius, Lars Peter

-Heading
Syskon
Swedish

-Text
Norenius, Lars Peter
Swedish
Geografiskt namn [sv]
Rorke’s Drift, Afrika, Oscarsberg

-Heading
Geografiskt namn
Swedish

-Text
Rorke’s Drift, Afrika, Oscarsberg
Swedish
Carlotta-SMVK
1177428

-Id
1177428
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461859
-Id
021037461859
-System
DigitaltMuseum