Ugglas, Samuel af (1750 - 1812) [sv]

Ugglas, Samuel af (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Greve, ämbetsman, politiker. U. blev serafimerriddare år1800, samt blev överståthållare i Stockholm år 1800. U. är farfars farfar till antikvarien friherre C. R. af Ugglas. Var ordförande i Ostindiska Kompaniet vid 1800-talets början. Själv torde han aldrig gjort några långresor. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:52
15/05/2021 13:00:51
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f2693d8c-e539-4808-a29c-ac004a95cb1c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ugglas, Samuel af
Swedish

First name
Samuel af
Swedish

Last name
Ugglas
Swedish

Description
Greve, ämbetsman, politiker. U. blev serafimerriddare år1800, samt blev överståthållare i Stockholm år 1800. U. är farfars farfar till antikvarien friherre C. R. af Ugglas. Var ordförande i Ostindiska Kompaniet vid 1800-talets början. Själv torde han aldrig gjort några långresor. /US
Swedish

Wikipedia

Birth
1750

-Time
1750
Death
1812

-Time
1812
Biography

Greve, ämbetsman, politiker. U. blev serafimerriddare år1800, samt blev överståthållare i Stockholm år 1800. U. är farfars farfar till antikvarien friherre C. R. af Ugglas. Var ordförande i Ostindiska Kompaniet vid 1800-talets början. Själv torde han aldrig gjort några långresor. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1183230

-Id
1183230
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462244
-Id
021037462244
-System
DigitaltMuseum