Uddevallavarvet (Varv) [sv]

Other languages: Uddevallavarvet (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Fartygsvarv grundat 1946. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:05:36
25/05/2024 06:45:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/f2106f18-4ae8-4317-9d6d-6af1a3a5725f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Uddevallavarvet
Swedish

Description
Fartygsvarv grundat 1946.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1946

-Time
1946
Termination
1986

-Time
1986
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Varvet grundades 1946 när Gustaf Thordén köpte ett färdigt varv i USA. Varvets första sjösättning kom året efter med m/s Ally Thordén. Varvet växte snabbt och hade efter 10 år cirka 2600 anställda. Uddevallavarvet byggde 1978 Sveriges största fartyg t/t Nanny på 499 000 ton dw. Varvet lades ner 1986.

Swedish

Activity
Varvsverksamhet Uddevalla (Kommun) [sv], , ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
--Place
Employees
Managing director 01/05/1964 1975
Verkställande direktör

Reference
Dunge, Manne (red.), Varvsliv: minnen från en svensk industriepok, [Sjöhistoriska museet], Stockholm, 2004
Swedish

Svensk Industrikalender 1947
Swedish

DigitaltMuseum
021166009599
-Id
021166009599
-System
DigitaltMuseum