3483 KANA (Poståpneri) [no]

3483 KANA (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ef98c754-7e83-4d56-a543-483e553ce24c | RDF/XML | JSON-LD
Name
3483 KANA
Norwegian bokmål

Alternative name
KANA
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1946
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3483
Type
Norwegian bokmål

History

KANA poståpneri, i Hurum herred, Buskerud fylke, under Drammen postktr., ble opprettet fra 1.7.1946 i stedet for tdet idligere brevhus. Posten til/fra stedet ble sendt med bipostrute nr 2258 Asker -- Sætre i Hurum -- Holmsbu. Sirk. 18, 26.6.1946.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type med åpen stjerne ble antakelig tilsendt ved opprettelsen.

(3483)
Poståpnere/styrere:
Kjøpm. Finn Arne Martinsen 1.7.1946 (f.1920). Han bestyrte Tofte poståpneri midlt. fra 1.9.1951, fast der fra 1.9.1952.
Ruth Martinsen midlt. 1.9.1951, fast 1.9.1952 (f.1927).
Finn Arne Martinsen 1.10.1963 (f.1920).
Eli Margrethe Holmsen 1.10.1964.
Landpostbud Edith Sørensen 1.9.1979 (f.1923).
Posteksp. Bente Wassbrekke midlt. 1.12.1982 (f.1962).
Jorun Irene Herevich (?) notert fra 1.11.1985.
Postkass. Roar Haldorsen vikar 21.8.1989.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1946 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1946 ?
--Earliest time
01/07/1946
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441150

-Id
021166441150
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål