Melin, Douglas Edvard (1895 - 1946) [sv]

Melin, Douglas Edvard (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Zoolog, docent. Fil.dr. 1923, docent i entomologi 1923-27och docent i zoologi 1927-46 vid Uppsala universitet. M. företog 1923 -26 en forskningsresa till Peru och Brasilien och utgav också flera reseskildringar. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/11/2021 21:47:34
23/09/2023 05:44:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ef44cf46-bedc-40b4-b267-2aac4015d153 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Melin, Douglas Edvard
Swedish

First name
Douglas Edvard
Swedish

Last name
Melin
Swedish

Title
docent

-Title
docent
Swedish
Description
Zoolog, docent. Fil.dr. 1923, docent i entomologi 1923-27och docent i zoologi 1927-46 vid Uppsala universitet. M. företog 1923 -26 en forskningsresa till Peru och Brasilien och utgav också flera reseskildringar. /US
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1895

-Time
1895
Death
1946

-Time
1946
Biography

Zoolog, docent. Fil.dr. 1923, docent i entomologi 1923-27och docent i zoologi 1927-46 vid Uppsala universitet. M. företog 1923 -26 en forskningsresa till Peru och Brasilien och utgav också flera reseskildringar. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1021387

-Id
1021387
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461775
-Id
021037461775
-System
DigitaltMuseum