Amanda Jasmiin (1902 - 2006) [sv]

Amanda Jasmiin (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Amanda Jasmiin arbetade mellan 1963-1970 som tecknare vid Etnografiska museet. Hon illustrerade hundratals föremål, främst ur de etnografiska samlingarna från Afrika, med stor detaljrikedom och känsla för föremålens karaktär och funktion. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:23:32
23/05/2020 04:53:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eee68a3b-b9f3-4624-bc25-e41d3392bf53 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Amanda Jasmiin
Swedish

First name
Amanda
Swedish

Last name
Jasmiin
Swedish

Title
konstnär

-Title
konstnär
Swedish
Description
Amanda Jasmiin arbetade mellan 1963-1970 som tecknare vid Etnografiska museet. Hon illustrerade hundratals föremål, främst ur de etnografiska samlingarna från Afrika, med stor detaljrikedom och känsla för föremålens karaktär och funktion.
Swedish

Wikipedia

Birth
30/03/1902

-Time
30/03/1902
Death
11/07/2006

-Time
11/07/2006
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Biography

Amanda Jasmiin arbetade mellan 1963-1970 som tecknare vid Etnografiska museet. Hon illustrerade hundratals föremål, främst ur de etnografiska samlingarna från Afrika, med stor detaljrikedom och känsla för föremålens karaktär och funktion. De flesta illustrationerna finns på arkivkort i museets dokumentarkiv. Jasmiin kom till Sverige som flykting 1944, under andra världskriget. Hon arbetade först som modedesigner på Salin, men fick efter pension därifrån arkivarbete genom Arbetsmarknadsstyrelsen, först på Nordiska museet och sedan på Etnografiska.

Swedish

Residence
Estland, Europa

-Place reference
Estland, Europa
--Place (text)
Estland, Europa
Swedish
Carlotta-SMVK
3624771

-Id
3624771
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460866
-Id
021037460866
-System
DigitaltMuseum