2553 NARJORD (Poståpneri) [no]

Other languages: 2553 NARJORD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eda88e8e-df57-4939-8fb8-4f530c3d1768 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2553 NARJORD
Norwegian bokmål

Alternative name
NARJORD
Norwegian bokmål

Establishment
19/05/1883

-Time
19/05/1883
Termination
31/10/1979

-Time
31/10/1979
Code
2553
Type
Norwegian bokmål

History

NARJORD poståpneri, på gården Odden, i Tolgen herred, Nordre Østerdalen fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 30.12.1882 og 19.5.1883, med virksomhet fra 1.4.1884. Sirk. 2, 30.1.1884.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1891 skrevet NARJORDET.

Fra 1.10.1901 ble poståpneriet lagt under Røros postkontor. Sirk. 34, 19.9.1901.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

2553 NARJORDET postkontor C, under Røros postområde, ble lagt ned fra 1.11.1979. Ny postadresse: 2550 OS I ØSTERDALEN. Sirk. 41, 31.10.1979.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1885.

(2553)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Rasmus Knudsen Odden 1.4.1884 (f. 1850).
Sersjant Knut S. R. Odden 1.10.1921 (f. 1883, død 13.11.1945), med fru Odden som midlertidig styrer fra 1944.
Rolf Odden midlertidig fra 14.11.1945, fast 1.3.1946 (f. 1911).

Den/de først kjente årlige poståpnerlønninger var fra 1887 kr 32,-, fra 1896 kr 80,-, fra 1905 kr 100,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 19/05/1883 31/10/1979

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
19/05/1883 31/10/1979
--Earliest time
19/05/1883
--Latest time
31/10/1979
DigitaltMuseum
021166440803

-Id
021166440803
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål