Berg, Bolette (1872 - 1944) [no]

Berg, Bolette (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:06
21/05/2022 01:23:56
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/ecae2226-5e52-4794-92a5-eb1e543ebc73 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Berg, Bolette
Norwegian bokmål

First name
Bolette
Norwegian bokmål

Last name
Berg
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1872

-Time
1872
Death
1944

-Time
1944
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Nannestad, Akershus, i 1872. Fikk sannsynligvis sin fotografutdannelse i Finland, kom derfra via Russland til Horten i 1895 sammen med Marie Høeg og startet sammen med henne fotograffirmaet "Berg & Høeg". De etablerte seg i vognmann Baggeruds gård, Torvgaten 9, der både Hanna Olsen og Louise Berg hadde drevet fotografiforretning tidligere. I 1899 flyttet de til en ny gård på hjørnet av Torvgaten og Storgaten, der et moderne atelier ble innredet i 3.etg.. I oktober 1903 solgte de dette til Carl Lind og flyttet til Christiania, hvor de vesentlig drev med brevkortproduksjon.

Virkested:
1903: Oslo
1895-1903: Horten

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold. Vestfoldminne 1986.
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
213

-Id
213
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005053

-Id
021036005053
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål