Lindgren, Ethel John (1904 - 1988) [sv]

Other languages: Lindgren, Ethel John (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Ethel John Lindgren, född 1904 (?, även 1905 förekommer som uppgift) i USA, antropolog, doktor i kinesiska och psykologi i Camebridge. Ethel reste med sin styvfar i Kina och Japan 1920 och 1922-23. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:43:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/eba5572d-825f-4306-ace7-0448fa23292d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindgren, Ethel John
Swedish

First name
Ethel
Swedish

Last name
Utsi, John Lindgren, Lindgren
Swedish

Alternative name
Lindgren-Utsi, Ethel John, E. J. Lindgren
Swedish

Title
antropolog

-Title
antropolog
Swedish
fotograf

-Title
fotograf
Swedish
psykolog

-Title
psykolog
Swedish
Description
Ethel John Lindgren, född 1904 (?, även 1905 förekommer som uppgift) i USA, antropolog, doktor i kinesiska och psykologi i Camebridge. Ethel reste med sin styvfar i Kina och Japan 1920 och 1922-23.
Swedish

Birth
1904

-Time
1904
Death
1988

-Time
1988
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Spanish

Norwegian nynorsk
Nationality
Biography

Ethel John Lindgren, född 1904 (?, även 1905 förekommer som uppgift) i USA, antropolog, doktor i kinesiska och psykologi i Camebridge. Ethel reste med sin styvfar i Kina och Japan 1920 och 1922-23. År 1927 reste Ethel på sin första resa till Mongoliet, Manchuriet och Kina och 1930 mötte hon i Ulan Bator norrmannen Oscar Malling Mamen med vilken hon gifte sig. De deltog i en av Sven Hedins expeditioner i Manchuriet på 1930-talet. De fick sonen John Lindgren Mamen 22 augusti 1930. Hon reste till 1932. 1934 träffades Ethel och Mikel Utsis, en svensk renskötare, för första gången. Ethel bodde hos Utsis 1937-39 på sina fältstudieresor. Ethel blev brittisk medborgare 1940, men kunde inte resa till Sverige förrän 1946. Mikel och Ethel gifte sig i Jokkmokk sommaren 1947. De försökte införa renskötsel i Skotland. Föremål från Ethels fältarbete i Manchuriet finns i Cambridges museum för antropologi och arkeologi. (www.familytreemaker.genealogy.com, 2013-04-03, www.proveniens.ifokus.se, 2013-04-03, nekrolog i Royal Geographical Societys av Terence Armstrong).

Swedish

Activity
, , Manchurian Plain [sv],

-Place reference
, , Manchurian Plain [sv],
--Place (text)
Manchurian Plain
Swedish
, , Kina [sv],

-Place reference
, , Kina [sv],
--Place (text)
Kina
Swedish
Residence
, , USA, Amerika [sv],

-Place reference
, , USA, Amerika [sv],
--Place (text)
USA, Amerika
Swedish
Geografiskt namn [sv]
Manchuriet

-Heading
Geografiskt namn
Swedish

-Text
Manchuriet
Swedish
Carlotta-SMVK
1016450

-Id
1016450
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461690
-Id
021037461690
-System
DigitaltMuseum